ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ R&D

บริษัท ที.ซี. กรุ๊ป จำกัด

1275/2 ถนนเพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้างกำหนด
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์0896531927,065-0536393

ผู้ช่วยพนักงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ R&D จำนวน 1 ตำแหน่ง
            
บริษัท ที.ซี. กรุ๊ป จำกัด เป็นโรงงานผลิต จำหน่าย นำเข้า และส่งออก สารเคมีในอุตสาหกรรมยางทุกชนิดได้รับมาตรฐาน ISO 9001:2015 กำลังขยายกิจการต้องการผู้ที่มีความกระตือรือร้น มีความรับผิดชอบ มีใจรักในงาน มาเป็นพนักงานประจำของบริษัท ดังนี้

ลักษณะงาน

-วางแผนงานในการวิจัย ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ ทดลอง เพื่อให้ตรงต่อความต้องการของลูกค้า

-ควบคุม ดูแล ติดตาม รวมถึงให้คำปรึกษาผลิตภัณฑ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้

คุณสมบัติ

- เพศ: ชาย/หญิง
- อายุ: 22-30 ปี
- เงินเดือน: ตามโครงสร้างกำหนด

- วุฒิ: ปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์ด้านเคมี พอลิเมอร์ การยาง และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-
ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน และสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์
-
ละเอียดรอบคอบ ช่างสังเกต สามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันได้ดี
-
มีประสบการณ์ด้านงาน R&D จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
-
ประกันสังคม

- ชุดยูนิฟอร์ม

- วันหยุดประจำปี


สนใจสมัครด้วยตนเองได้ที่ 197/9 ม.5 ต.ท่าช้าง อ.บางกล่ำ  จ.สงขลา 90110