Foreman งานตำแต่งภายใน

บริษัท เจ บิลเดอร์ จำกัด

3 ซ.27 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อัตรา1
เงินเดือน-
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์081-8752632

รายละเอียดงาน

- วางแผน ควบคุมและตรวจสอบ งานตกแต่งภายใน งานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย - ดำเนินการตามแผนการทำงาน ให้ทันกับเวลาที่กำหนด - ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - ถอดรายการวัสดุจากแบบเพื่อเตรียมประสานงานจัดซื้อ ให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนด - กำกับดูแลช่าง/ผู้รับเหมาให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามแบบพร้อมคุณภาพ - บันทึกรายการปริมาณงานเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโครงการ ส่งให้ผู้บังคับบัญชา - สรุปปัญหา อุปสรรค และรายงานความก้าวหน้าในโครงการ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.

คุณสมบัติ

 1. วุฒิการศึกษา สาขาการตกแต่งภายในหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 2. เพศชาย-หญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป
 3. สามารถอ่านแบบและเข้าใจแบบก่อสร้าง/ สถาปัตยกรรมได้ดี
 4. มีความอดทน ตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่องานและทีมอย่างเต็มที่
 5. มีประสบการณ์ด้านงานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ งานตกแต่งภายใน และเคยอยู่หน้างานอย่างน้อย 1-3 ปี
 6. ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office, Auto CAD และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้
 7. สามาอยู่ดูแลหน้างาน และควบคุมงานได้
 8. สามารถเดินทางไปประชุมติดต่องานนอกสถานที่ได้
 9. สามารถขับขี่รถยนต์ และมีใบอนุญาตขับขี่
 10. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้ (พิจารณาเป็นพิเศษ)
 11. สามารถทำงานเป็นทีมภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ มีความคล่องตัว และมีความอดทนต่อแรงกดดันได้


สนใจสมัครส่ง E-mail : jbuilder.hr@gmail.com

คุณอนุธิดา (คุณไอน์)
บริษัท เจ บิลเดอร์ จำกัด
3 ซอย 27 ถนนเพชรเกษม
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ : 074-252-863090-214-7043