โฟร์แมนงานตกแต่งภายใน

J Builder

3 ซ.27 ถ.เพชรเกษม อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

อัตรา1
เงินเดือน-
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074252863

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- วางแผน ควบคุมและตรวจสอบ งานรีโนเวท งานตกแต่งภายในที่ได้รับมอบหมาย
- ดำเนินการตามแผนการทำงาน ให้ทันกับเวลาที่กำหนด
- ประสานงานกับส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ถอดรายการวัสดุจากแบบเพื่อเตรียมประสานงานจัดซื้อ ให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนด
- กำกับดูแลช่าง/ผู้รับเหมาให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามแบบพร้อมคุณภาพ
- บันทึกรายการปริมาณงานเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโครงการ ส่งให้ผู้บังคับบัญชา
- สรุปปัญหา อุปสรรค และรายงานความก้าวหน้าในโครงการ
- อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเพิ่มเติม

- อายุ 23 ปีขึ้นไป เพศ ชาย/หญิง
- วุฒิปริญญาตรี สาขาการตกแต่งภายในหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- สามารถอ่านแบบและเข้าใจแบบก่อสร้าง/ สถาปัตยกรรมได้ดี
- ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office, Auto CAD และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้
- มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุตกแต่งต่างๆ และวัสดุก่อสร้างเป็นอย่างดี
- มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและระยะเวลาที่จำกัดได้
- สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถทำงานเป็นทีมภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ มีความคล่องตัว และมีความอดทนต่อแรงกดดันได้

- ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30 - 17.30 น. และสามารถออกต่างจังหวัดได้
 

ข้อมูลติดต่อ:
คุณไอ บริษัท เจ บิลเดอร์ จำกัด
โทรศัพท์: 074-252863 มือถือ 090-2147043

Line ID : jbuilder.byj 

E-mail : jbuilder.hr@gmail.com