พนักงานขับรถ

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์

47/82 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 2 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อัตรา1
เงินเดือนไม่ระบุ
เพศชาย
วุฒิการศึกษาไม่ระบุ
ที่ปฏิบัติงานอ.หาดใหญ่
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074–234278 ,074–366765

รับสมัคร พนักงานขับรถด่วน

ข้อมูลกิจการ โรงเรียนศรีสว่างวงศ์

โรงเรียนศรีสว่างวงศ์ สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตั้งอยู่เลขที่ 47/82 ถนนนิพัทธ์สงเคราะห์ 2 อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีเนื้อที่ทั้งหมด 3 ไร่ 3 งาน 50 ตารางวา เปิดทำการสอนเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2532 โดยมีนางพยอม สารานนท์ เ ป็นผู้รับใบอนุญาตผู้จัดการ และครูใหญ่ นายวิวัฒน์ไชย สุนทรวิภาต ผู้ช่วยผู้จัดการ นางสาวมณีรัตน์ ชีวธนากรณ์กุล ผู้ช่วยครูใหญ่ เปิดสอนชั้นเตรียมอนุบาล – อนุบาล1 – 3 และประถมศึกษาปีที่1 – 6   <<ข้อมุลเพิ่มเติม>>