โฟร์แมนงานตกแต่งภายใน

J Builder

3 ซ.27 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อัตรา1
เงินเดือน-
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์0818752632

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- วางแผน ควบคุมและตรวจสอบ งานตกแต่งภายใน งานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
-
ดำเนินการตามแผนการทำงาน ให้ทันกับเวลาที่กำหนด
-
ประสานงานกับส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
-
ถอดรายการวัสดุจากแบบเพื่อเตรียมประสานงานจัดซื้อ ให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนด
-
กำกับดูแลช่าง/ผู้รับเหมาให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามแบบพร้อมคุณภาพ
-
บันทึกรายการปริมาณงานเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโครงการ ส่งให้ผู้บังคับบัญชา
-
สรุปปัญหา อุปสรรค และรายงานความก้าวหน้าในโครงการ
-
อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเพิ่มเติม

- อายุ 22 ปีขึ้นไป เพศ ชาย/หญิง
-
วุฒิปริญญาตรี สาขาการตกแต่งภายในหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
-
สามารถอ่านแบบและเข้าใจแบบก่อสร้าง/ สถาปัตยกรรมได้ดี
-
ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office, Auto CAD และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้
-
มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุตกแต่งต่างๆ และวัสดุก่อสร้างเป็นอย่างดี
-
มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและระยะเวลาที่จำกัดได้
-
สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-
สามารถทำงานเป็นทีมภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ มีความคล่องตัว และมีความอดทนต่อแรงกดดันได้

- ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30 - 17.30 น. และสามารถออกต่างจังหวัดได้

สนใจสมัครส่งเอกสารทาง E-mail : 

E-mail : jbuilder.hr@gmail.com

สอบถามเพิ่มเติม  มือถือ 081-8752632