เจ้าหน้าที่ขับรถกอล์ฟ

รพ.ศิครินทร์ หาดใหญ่

169 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศชาย
วุฒิการศึกษาม.6 / ปวช.
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074310310

ติดต่อสมัครงานได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 4  หรือส่ง Resume มาที่ sikarinhr2016@gmail.com หรือสมัครทาง website รพ. รหัสตำแหน่ง JR-1001525 Driver Automotive (SHY)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.       เพศชาย วุฒิขั้นต่ำ ม.6 หรือเทียบเท่า

2.       อายุ 23-40 ปี

เอกสารประกอบการสมัคร  ตำแหน่งปริญญาตรี

1.       รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

2.       สำเนาบัตรประชาชน

3.       สำเนาทะเบียนบ้าน

4.       สำเนาวุฒิการศึกษา

5.       หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

6.       สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร