ธุรการ (ด่วน)

โรงแรมนีโอ แกรนด์

10/1 ถ.ละม้ายสงเคราะห์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

อัตรา1
เงินเดือนไม่ระบุ
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปวส. / อนุปริญญา
ที่ปฏิบัติงาน
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์0994830555

คุณสมบัติ

-มีความละเอียดรอบคอบ

-ตั้งใจทำงาน รับผิดชอบต่อหน้าที่

-สามารถสื่อสารและประสานงานได้

-มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ