เจ้าหน้าที่การตลาด

รพ.ศิครินทร์ หาดใหญ่

169 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074310310

ติดต่อสมัครงานได้ที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น 4  หรือส่ง Resume มาที่ sikarinhr2016@gmail.com

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

1.       เพศชาย/หญิง วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา

2.       อายุ 23-35 ปี

3.       ขับรถยนต์ได้และมีรถยนต์เป็นของตัวเอง

เอกสารประกอบการสมัคร  ตำแหน่งปริญญาตรี

1.       รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

2.       สำเนาบัตรประชาชน

3.       สำเนาทะเบียนบ้าน

4.       สำเนา Transcript

5.       สำเนาใบปริญญาบัตร

6.       หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)

7.       สำเนาหลักฐานการเกณฑ์ทหาร (กรณีผู้ชาย)