เจ้าหน้าที่จัดซื้อ

บริษัท หวาไถ้ รับเบอร์ จำกัด

26/9 ม.4 ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
เพศหญิง
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์0650651015

หน้าที่และความรับผิดชอบ

– สรรหา เปรียบเทียบราคาและต่อรองราคากับ Supplier ตามคำร้องของหน่วยงานภายในบริษัท

– วางแผนการทำงานและตรวจสอบใบขอซื้อจากแผนกต่างๆ

– ดูแลจัดการออกใบสั่งซื้อ และประสานงานระหว่าง Supplier กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

– ประสานงานกับ Supplier จนสิ้นสุดกระบวนการสั่งซื้อ

– จัดทำข้อมูลรายงานและวิเคราะห์ข้อมูลอื่นๆ ของส่วนงานจัดซื้อตามที่ได้รับมอบหมาย

– ติดตามการสั่งซื้อให้เป็นไปตามกำหนดการจัดส่งสินค้าและความต้องการของแต่ละฝ่ายในองค์กร

– จัดทำข้อมูลผู้ขาย, ร้านค้า, ราคาสินค้า, รายการสินค้า เพื่อสรุปเป็นรายงานประจำเดือน

คุณสมบัติ

– เพศหญิง 

– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขา บริหารจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ในงานจัดซื้อจะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีทักษะในการเจรจาต่อรอง

– มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สามารถใช้ Microsoft office ได้เป็นอย่างดี 

– มีความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานเป็นทีมได้

– มีความละเอียดรอบคอบ มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล

– สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

สนใจสามารถติดต่อสอบถาม 065-0651015 แผนกบุคคล

หรือยื่นใบสมัคร Resume: E-mail : Hr_huatai@hotmail.com

สมัครได้ที่  บริษัท หวาไถ้ รับเบอร์ 26/9 ม.4 ต.พังลา อ.สะเดา จ.สงขลา