พนักงานบัญชี

บริษัท ฮับ โลจิสติกส์ จำกัด(DHL Express)

155/5 ถนนศุภสารรังสรรค์ ซอย4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

อัตรา1
เงินเดือน1XXXX
เพศหญิง
วุฒิการศึกษาปวส. / อนุปริญญา
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-342-028-9

รับสมัครพนักงานบัญชี สามารถใช้โปรแกรม MS-Word ,MS-Excle, Outlook, SAP 

เข้ากับเพื่อนร้วมงาน สามารถปฏิบัติงานตามที่สั่งได้ 

ใช้ระบบอินเตอร์เน็ตได้ 

มีประสบการณ์ในการทำงาน อายุไม่เกิน 35 ปี