แม่บ้านทำความสะอาดห้องพัก (ด่วน)

The Ring Hotel

32 ถ.สาครมงคล2 ซ.19 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อัตรา1
เงินเดือนตามตกลง
เพศหญิง
วุฒิการศึกษาไม่ระบุ
ที่ปฏิบัติงานอ.หาดใหญ่
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074551822

คุณสมบัติ

1.เพศหญิง อายุ 25-40 ปี

3.มีทักษะด้านการทำความสะอาดห้องพัก

4.รักสะอาด มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย


มีประสบการณ์ทำความสะอาดห้องพักและมีความรู้เบื้องต้นคอมพิวเตอร์จะพิจารณาเป็นพิเศษ


สามารถมายื่นเอกสาร กรอกใบสมัครได้ที่ The Ring Hotel