วิศวกร

โครงการบ้าน

549 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

อัตรา1
เงินเดือนตามความสามารถ
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานหาดใหญ่
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์-0815402391

ตั้งใจทำงาน เรียนรู้เร็ว ขยัน ไม่เกี่ยงงาน มีความรับผิดชอบ สามารถใช้AUTOCADได้