Reception พนักงานต้อนรับ

โรงแรมสากล

47-48 ถ.เสน่หานุสรณ์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อัตรา2
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปวส. / อนุปริญญา
ที่ปฏิบัติงานหาดใหญ่
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-355-501

คุณสมบัติ

 -เพศชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 25 ปี ขึ้นไป - มีประสบการณ์ในตำแหน่งงาน Front office -Reservation

 - มนุษย์สัมพันธ์ดี มีทักษะในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีใจรักบริการ

 -สามารถทำงานเป็นกะได้

 - สื่อสารภาษาอังกฤษได้ หากได้ภาษาจีนหรือมลายูจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารในการสมัครงาน

1. ประวัติการทำงาน 

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. รูปถ่าย 1 ใบ

5. สำเนาวุฒิการศึกษา

เข้ามาสมัครได้ที่โรงแรมสากล (ก่อนถึงแยกสตาร์บัคโอเดียน)  จ.-ส. 08.00-16.00 น.

โปรดตรวจสอบเอกสารและแต่งกายให้เรียบร้อยในการสมัครงานด้วยตนเองทุกครั้ง