เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย ด่วน!

บ.สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

417/112-113 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้างของบริษัทฯ
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-291111 ต่อ 751

ลักษณะงาน

              เพื่อจัดทำเอกสารการส่งออกสินค้า และดูแลการส่งสินค้าจากโรงงาน จนถึงลูกค้าปลายทางเป็นไปอย่างราบรื่นตามแผน    การจัดส่งของฝ่ายขาย และความต้องการของลูกค้า   

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

-เพศชาย / หญิง  อายุ 22 - 35   ปี

-ปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ, เศรษฐศาสตร์, บัญชี, ภาษาอังกฤษ, บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานส่งออก, การติดต่อการค้าระหว่างประเทศอย่างน้อย  1 ปี

- สามารถใช้ภาษาอังกฤษพูด,อ่าน,เขียน ได้เป็นอย่างดี และใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ดี

- สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคภูมิแพ้ฝุ่น

 

สวัสดิการ:

-ค่าอาหารกลางวัน 
-เครื่องแบบพนักงาน
-ค่าตำแหน่ง และค่าโทรศัพท์
-ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
-เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
-กระเช้าเยี่ยมไข้กรณีเจ็บป่วย / คลอดบุตร
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน:
- สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
- สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด
- เอกสาร การเกณฑ์ทหาร (สด 43) สำหรับเพศชาย 
- รูปถ่าย ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป 
- เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่ง e-mail สมัครงานมาที่ Recruit@siamfibreboard.comและ hrsfc@siamfibreboard.com หรือ ติดต่อคุณปิยะนุช/ คุณกัณทิมา โทร.074-291111 ต่อ 751  ค่ะ