เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต

บ.สยาม ไฟเบอร์บอร์ด จำกัด

417/112-113 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้างของบริษัทฯ
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-291111 ต่อ 751

ลักษณะงาน

         รับผิดชอบในการวางแผนการผลิต โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพือให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงและทันต่อความต้องการของลูกค้า

ดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและต้นทุนการผลิต

คุณสมบัติของผู้สมัคร :

-เพศชาย-หญิง อายุ   23 ปีขึ้นไป

-วุฒิปริญญาตรีไม่จำกัดสาขา

- มีประสบการณ์การทำงานด้านส่งออกหรือวางแผน อย่างน้อย 1 ปี 

- สามารถ ใช้คอมพิวเตอร์ ได้เป็นอย่างดี  สามารถอ่านและพูดภาษาอังกฤษได้ 

- มีความขยัน รับผิดชอบ และอดทน

-  สามารถทำงานเข้ากะได้

- สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคภูมิแพ้ฝุ่น

 

สวัสดิการ:

-ค่าอาหารกลางวัน 
-เครื่องแบบพนักงาน
-ค่าตำแหน่ง และค่าโทรศัพท์
-ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
-เงินช่วยเหลือกรณีบุคคลในครอบครัวพนักงานเสียชีวิต
-กระเช้าเยี่ยมไข้กรณีคลอดบุตร
-ตรวจสุขภาพประจำปี
-อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล

เอกสารที่ใช้ในการสมัครงาน:
- สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ชุด
- สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ชุด
- เอกสาร การเกณฑ์ทหาร (สด 43) สำหรับเพศชาย 
- รูปถ่าย ขนาด 1 หรือ 2 นิ้ว จำนวน 1 รูป 
- เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่ง e-mail สมัครงานมาที่ Recruit@siamfibreboard.comและ hrsfc@siamfibreboard.com หรือ ติดต่อคุณปิยะนุช/ คุณกัณทิมา โทร.074-291111 ต่อ 751  ค่ะ