โฟร์แมนโยธา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐาปนา เฮาส์ซิ่ง ควอลิตี้

18 ซอย 4 ประชายินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาไม่ระบุ
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์086-4915406

โฟร์แมนโยธา (เนื่องจากบริษัทกำลังขยายกิจการต้องการรับบุคลากรเพิ่ม)

คุณสมบัติผู้สมัคร

-          -   ปวช. ปวส. ปริญญาตรี สาขาช่างก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-        -     สามารถวางแผน แจกจ่ายงาน ในแต่ละวันให้ทำงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ได้

-      -   สามารถเรียงลำดับความสำคัญของงาน ควบคุมงานให้ตรงตามเวลา

-         -    สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน หรืองานเอกสารต่างๆ

-         -     ติดตามรายการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในหน่วยงาน กับฝ่ายจัดซื้อ และส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง

-         -   สามารถรับส่งคนงาน และมีทักษะในการประสานงานและติดต่อกับผู้อื่น สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้

-          ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

สนใจส่ง Resume

E-Mail Tanuttanun.pootorn@gmail.com, โทร 086-4915406 (คุณตา)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐาปนา เฮาส์ซิ่ง ควอลิตี้

18 ซอย ประชายินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทร 074-237035086-4915406 โทรสาร 074-237035