โฟร์แมนงานระบบ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐาปนา เฮาส์ซิ่ง ควอลิตี้

18 ซอย 4 ประชายินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาไม่ระบุ
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์-

โฟร์แมนงานระบบ  (เนื่องจากบริษัทกำลังขยายกิจการต้องการรับบุคลากรเพิ่ม)

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

คุณสมบัติผู้สมัคร

ปวช. ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้อง/ ปริญญาตรี วิศวะเครื่องกล หรือ วิศวะไฟฟ้า

สามารถวางแผน แจกจ่ายงาน ในแต่ละวันให้ทำงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ได้

สามารถเรียงลำดับความสำคัญของงาน ควบคุมงานให้ตรงตามเวลา

สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน หรืองานเอกสารต่างๆ

ติดตามรายการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในหน่วยงาน กับฝ่ายจัดซื้อ และส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง

สามารถรับส่งคนงาน และมีทักษะในการประสานงานและติดต่อกับผู้อื่น สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้

ผู้ชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

สนใจส่ง Resume

E-Mail Tanuttanun.pootorn@gmail.com, โทร 086-4915406 (คุณตา)

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐาปนา เฮาส์ซิ่ง ควอลิตี้

18 ซอย ประชายินดี ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

โทร 074-237035, 086-4915406 โทรสาร 074-237035