เลขานุการ ผู้บริหาร

บริษัทเนเชอรัลเนสท์ จำกัด

123 ถ.สาครมงคล 2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
เพศหญิง
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานต่างจังหวัด
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-258522

คุณสมบัติ

1. อายุ  20 - 30 ปี  

2. เพศหญิง  ( โสด ไม่มีภาระ)

3. มีเวลา สามารถทำงานล่วงเวลาได้   (งานไม่เป็นเวลา ต้องการคนที่มีเวลาสแตนด์บาย ตลอดเวลา )

4. วุฒิการศึกษา ป.ตรี 

5. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาจีนได้ดี

6. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้  

7. มีประสบการณ์ด้านงานเลขานุการหรือ ประชาสัมพันธ์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

8. ต้องมีเอกสารในการฉีดวัคซีนรับรองครบ 2 เข็มขึ้นไป

สวัสดิการ

1. ที่พักฟรี

2. ฟรีอาหารกลางวัน

3. ประกันสังคม

4. งานเลี้ยงประจำปี


เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป

2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

4. วุฒิการศึกษา   1 ฉบับ


สนใจสมัครด้วยตนเองพร้อมสัมภาษณ์ หรือส่ง resume ที่ hr.naturalnest@gmail.com

123 ถ.สาครมงคล 2 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (ติดคลองบางหัก)

หรือสอบถามรายละเอียดที่ 074-258522  ( 08.00- 17.00 น.)