เจ้าหน้าที่วางแผน

บริษัทห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

4/2 ม.3 ถ.สายเอเชีย 43 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์-

เจ้าหน้าที่วางแผน    จำนวน 1 อัตรา  

คุณสมบัติ

-  เพศชาย / หญิง

-  วุฒิ ป.ตรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์ , สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ , การจัดการอุตสาหกรรม

-  สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office , Microsoft Excel (Pivot – Table) , SAP ได้เป็นอย่างดี

มีทักษะในการติดต่อประสานงาน

-  สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้เป็นอย่างดี

             ท่านที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่ง resume มาได้ที่ E-mail : recruit.hr@kst-hatyai.com  

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  074-222333 ต่อ 8104-8107