เจ้าหน้าที่เอกสารนำเข้าและส่งออก

บริษัทห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

4/2 ม.3 ถ.สายเอเชีย 43 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-222333 ต่อ 8105

เจ้าหน้าที่เอกสารนำเข้าและส่งออก     จำนวน   1   อัตรา

- เพศชาย / หญิง

- วุฒิปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านการนำเข้า-ส่งออก (Shipping) อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี

             ท่านที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่ง resume มาได้ที่ E-mail : recruit.hr@kst-hatyai.com  

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  074-222333 ต่อ 8104-8107