ช่างควบคุมเครื่องจักรไลน์ผลิต

บริษัทห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

4/2 ม.3 ถ.สายเอเชีย 43 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปวส. / อนุปริญญา
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-222333 ต่อ 8105

ช่างควบคุมเครื่องจักรไลน์ผลิต  จำนวน  1  อัตรา

คุณสมบัติ

เพศชาย

-  วุฒิ ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์

-  มีประสบการณ์ในการควบคุมเครื่องชั่ง

-  มีความชำนาญในด้านงานช่าง

           ท่านที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่ง resume มาได้ที่ E-mail : recruit.hr@kst-hatyai.com  

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  074-222333 ต่อ 8104-8107