ฝ่ายขายและการตลาด

บริษัท สมอทองหาดใหญ่ จำกัด

258 ถ.สามชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

อัตรา2
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์061-1759339

*ลักษณะงาน*

-ขายเก่ง พูดเก่ง มีความมั่นใจ

-ติดต่อ สื่อสาร นำเสนอขายสินค้าได้

-สามารถปิดการขายได้

-ดูแลและติดตามงานของลูกค้าได้ดี

-มีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตัวเองกับโลกที่หมุนไว

-มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เรียนรู้สิ่งใหม่

*คุณสมบัติ*

-เพศหญิงหรือชาย

-มีประสบการณ์ทางด้านงานขาย 1 ปี ขึ้นไป

-มีความซื่อสัตย์ อดทน 

-มีทัศนคติที่ดีต่องานขาย

-ขยัน มีวินัย ตรงต่อเวลา

-มีทักษะในการเจรจากับลูกค้า / สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

-ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ ที่ตั้งใจ และพร้อมที่จะทำงาน

***สนใจสามารถสมัครงานด้วยตนเอง ทางบริษัทต้องการบุคลากรที่ตั้งใจทำงานและซื่อสัตย์***

*เอกสารประกอบการสมัครงาน*

-รูปถ่าย                                -สำเนาทะเบียนบ้าน

-สำเนาบัตรประชาชน          -วุฒิการศึกษา

*สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ตามเบอร์ที่ให้ไว้*

***ทางบริษัทฯ ต้องการพนักงานที่มีความตั้งใจในการทำงาน***


ข้อมูลกิจการ บริษัท สมอทองหาดใหญ่ จำกัด

บริษัท สมอทองหาดใหญ่ จำกัด จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2549 ณ เลขที่ 258 ถนนสามชัย อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา บริษัทจำหน่ายเกี่ยวกับชุดนักเรียน อุปกรณ์การเรียน เครื่องใช้สำนักงาน งานสั่งทำ งานปักจักร เรายึดมั่นในหลักการว่า จะดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์   <<ข้อมุลเพิ่มเติม>>