โฟร์แมนงานตกแต่งภายใน

บริษัท เจ บิลเดอร์ จำกัด

3 ซ.27 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์-

หน้าที่ความรับผิดชอบ

วางแผน ควบคุมและตรวจสอบ งานตกแต่งภายใน งานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย
ดำเนินการตามแผนการทำงาน ให้ทันกับเวลาที่กำหนด
ประสานงานกับส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ถอดรายการวัสดุจากแบบเพื่อเตรียมประสานงานจัดซื้อ ให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนด
กำกับดูแลช่าง/ผู้รับเหมาให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามแบบพร้อมคุณภาพ
บันทึกรายการปริมาณงานเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโครงการ ส่งให้ผู้บังคับบัญชา
สรุปปัญหา อุปสรรค และรายงานความก้าวหน้าในโครงการ
อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเพิ่มเติม

อายุ 22 ปีขึ้นไป เพศ ชาย/หญิง
วุฒิปริญญาตรี สาขาการตกแต่งภายในหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
สามารถอ่านแบบและเข้าใจแบบก่อสร้าง/ สถาปัตยกรรมได้ดี
ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office, Auto CAD และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้
มีความรู้เกี่ยวกับวัสดุตกแต่งต่างๆ และวัสดุก่อสร้างเป็นอย่างดี
มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและระยะเวลาที่จำกัดได้
สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
สามารถทำงานเป็นทีมภายในระยะเวลาที่กำหนดได้ มีความคล่องตัว และมีความอดทนต่อแรงกดดันได้

ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.30 - 17.30 น. และสามารถออกต่างจังหวัดได้

** สามารถเดินทางเข้ามาเขียนใบสมัครได้ที่บริษัท วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 09.00 – 15.00 น. **

หรือส่งเอกสารสมัครมาทาง E-mail : 

E-mail : jbuilder.hr@gmail.com

สอบถามเพิ่มเติม  มือถือ 081-8752632