ช่างอาคาร

พลัส คอนโดมิเนียมหาดใหญ่ 1

เลขที่ 33 ซ.6/2 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

อัตรา1
เงินเดือน11000-13000
เพศชาย
วุฒิการศึกษาปวส. / อนุปริญญา
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์0951038383

ทักษะและความสามารถ

1.    เพศชาย อายุระหว่าง 25- 35 ปี

2.    วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตี / ปวช.ขึ้นไป ในสาขาไฟฟ้า / เครื่องกล / อิเล็คทรอนิคส์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.    มีประสบการณ์ด้านการซ่อมบำรุงระบบสาธารณูปโภคภายในอาคารคอนโด หรืออาคารที่พักอาศัย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4.    มีความซื่อสัตย์ รักในงานบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ดีขยันสุภาพอ่อนน้อม

5.    สามารถทำงานเป็นกะได้

หน้าที่และงานที่ต้องรับผิดชอบ

1.    ตรวจสอบ ซ่อมแซม และบำรุงรักษา PM อุปกรณ์ภายในอาคารตามแผนการทำงาน

2.    จัดทำรายงานและบันทึกการตรวจสอบ หรือบำรุงรักษา PMระบบ อุปกรณ์ ไฟฟ้า,ประปา,โทรศัพท์,FIRE ALARM ตามที่ได้รับมอบหมาย

3.    ฝึกซ้อมและเตรียมความพร้อมเพื่อปฏิบัติงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินตลอดเวลา

4.    งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เงินเดือนและสวัสดิการ

1.    เงินเดือน 11,000 -13,000 บาท (ตามความสามารถ)

2.    พักร้อน

3.    สิทธิประกันสังคม

สนใจติดต่อได้ที่

นิติบุคคลอาคารชุดพลัสคอนโดมิเนียมหาดใหญ่ 1

เลขที่ 33 .6/2 .เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 เบอร์โทรศัพท์ 095-1038383