ธุรการ-งานช่าง ด่วน

คอนโดบีนู เรสสิเด็นซ์

ถ.ปุณณกัณฑ์ข้าง ม.อ.

อัตรา2
เงินเดือน15,000
เพศชาย
วุฒิการศึกษาปวส. / อนุปริญญา
ที่ปฏิบัติงานหาดใหญ่
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์086-3136202

ธุรการ-งานช่าง

-ชายอายุ 30 ปีขึ้นไป

-สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี ทำเอกสารได้

-จบด้าน ปวช-ปวส.ด้านช่าง หรือที่เกี่ยวข้อง

-สัมภาษณ์ รู้ผลทันที

-เริ่มงานได้ทันที

ติดต่อคุณนรากรณ์ สกุลพลไพศาล 086-3136202  narakorns@yahoo.co.th