เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล

บริษัท ฟาร์มาเพล็กซ์ จำกัด

369 ถ.นิพัทธิ์สงเคราะห์4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 (ใกล้วัดเกาะเสือ)

อัตรา1
เงินเดือนตามอัตราค่าแรงขั้นต่ำ
เพศหญิง
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-235739 ต่อ 117

เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ

- จัดทำแฟ้มประวัติพนักงาน เอกสารสัญญาจ้าง

- ตรวจเช็คสถิติขาดลามาสาย 

- ติดต่อประสานงานระหว่างแผนก

- แจ้งเข้า-ออกประกันสังคม

- อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

-เพศหญิง

-วุฒิการศึกษาปริญญาตรี

-สามารถจัดการงานและวางแผนการทำงานได้

-สามารถทำงานเป็นทีม มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

-มีประสบการณ์ด้านงานบุคคล 

-สามารถใช้งาน Excel ได้ในระดับดี 

- มีความละเอียดรอบคอบ มีความขยันและมีความรับผิดชอบ 

- สามารถทนต่อสภาวะแรงกดดัน และ การเปลี่ยนแปลงได้

- สามารถทำงานเป็นกะได้ (08:00-17:00น. หรือ 12:00-21:00น.) และทำงานภายใต้เแรงกดดันได้***หลักฐานการสมัครงาน (เตรียมมาให้ครบ*) 

1. รูปถ่าย 1.5 นิ้ว จำนวน 1 รูป 

2. สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ 

3. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ 

4. สำเนาวุฒิการศึกษา/ใบผ่านงาน อย่างละ 1 ใบ 

5. สำเนาใบขับขี่ ประเภทละ 1 ใบ(ถ้ามี)

6. สำเนารับรองการฉีดวัคซีนโควิค – 19 (จากแอปหมอพร้อม)

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวฟาร์มาเพล็กซ์กันนะคะ  เข้ามากรอกใบสมัครที่บริษัท ฟาร์มาเพล็กซ์ จำกัด 

369 ถ.นิพัทธิ์สงเคราะห์4 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110 (ใกล้วัดเกาะเสือ)  เข้ามาสมัครงานได้ วันจันทร์ -วันเสาร์ เวลา 08.00-17.00 น. 

**สอบถามเพิ่มเติม 074-235739 ต่อ 117 ฝ่ายบุคคล ภายในเวลา 08.00 -17.00 น.

 E-mail  :  Pharmaplex.hr@gmail.com