เจ้าหน้าที่พิมพ์เอกสาร

สหคลินิกเซาท์เทิร์น แล็บ เซ็นเตอร์

142 ถนนโชติวิทยะกุล 5 (ตลาดเปิดท้าย อาเชี่ยนเทรด หาดใหญ่) ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาไม่ระบุ
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์0617823595

ต้องการรับสมัคร พนักงานเอกสาร ด่วน

คุณสมบัติ

-   มีความละเอียดรอบคอบ

-   มีปฏิภาณไหวพริบในการแก้ปัญหาได้ดี

-  มีความอดทนและมีความรับผิดชอบสูง

-  อัธยาศัยดี เข้ากับผู้อื่นได้ง่าย

- สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ดี

*** หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ ***

เอกสารประกอบการสมัครงาน

1. สำเนาทะเบียนบ้าน

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาวุฒิการศึกษา

5. เอกสารรับรองต่างๆ เช่น  หนังสือรับรองการทำงาน , หนังสือรับรองการฝึกอบรม , ประกาศนียบัตรที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

6. รูปถ่ายขนาด 1" จำนวน 1 รูป