ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก (ฝ่ายผลิต)

บริษัทห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด (มหาชน)

4/2 ม.3 ถ.สายเอเชีย 43 ต.นาหม่อม อ.นาหม่อม จ.สงขลา 90310

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-222333 ต่อ 8105

ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก ( ฝ่ายผลิต )   จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ

-  เพศชาย / หญิง

ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร (Food science)

-  สามารถใช้โปรแกรม  Microsoft word , Excel ได้

สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

-  หากมีประสบการณ์ด้านโรงงานอาหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

            ท่านที่สนใจสามารถสมัครได้ด้วยตนเอง หรือส่ง resume มาได้ที่ E-mail : recruit.hr@kst-hatyai.com  

หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์  074-222333 ต่อ 8104-8107