เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

โรงแรมซี สลีป (Z SLEEP HOTEL)

1564 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศชาย
วุฒิการศึกษาไม่ระบุ
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์0902280378

คุณสมบัติ

 •  เพศชาย
 •  อายุ 30 ปีขึ้นไป
 •  มีความรับผิดชอบสูง
 •  มีน้ำใจ มนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 •  มีวุฒิภาวะด้านอารมณ์
 •  สามารถเข้างานเป็นกะได้
 •  มีประสบการณ์การทำงาน

ขอบเขตการทำงาน

 • ดูแล รักษาความปลอดภัยภายในบริเวณโรงแรมและรอบนอกโรงแรม
 • ตรวจสอบการนำเข้า-ออกทรัพย์สินของโรงแรม
 • ดูแลเรื่องการจราจรของโรงแรม
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.วุฒิการศึกษา

4.รูปถ่าย 1 นิ้ว

5.เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


เข้ามาเขียนใบสมัครได้ที่โรงแรมทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น. 

หรือส่งประวัติมาที่อีเมล hrm.zsleephotel@gmail.com (กรุณาระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครให้ชัดเจน)


**กรุณาแต่งกายให้เรียบร้อย และนำเอกสารการสมัครมาให้ครบถ้วน**

ข้อมูลกิจการ โรงแรมซี สลีป (Z SLEEP HOTEL)

โรงแรมระดับ 3 ดาวในย่านช้อปปิ้ง เปิดมานานกว่า 5 ปี จำนวน 78 ห้อง มีบริการรถรับส่งไปกลับสนามบิน(มีค่าบริการ) และอีกมากมายให้บริการ ไม่พลาดการเชื่อมต่อด้วย Wi-Fi ฟรีในห้องพัก   <<ข้อมุลเพิ่มเติม>>