Night GSA

โรงแรมซี สลีป (Z SLEEP HOTEL)

1564 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาไม่ระบุ
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์0902280378

- เพศหญิง หรือ ชาย อายุตั้งแต่ 23-35 ปี

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า /สาขาวิชาตรงตามสายงาน

- สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

- มีใจรักงานบริการ ยิ้มแย้ม แจ่มใส

- เป็นคนมีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมายและตรงต่อเวลา

- สามารถทำงานเป็นกะ และสามารถทำกะกลางคืนได้

- สามารถทำงานภายใต้แรงกดได้ดี

- ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน และมีใจรักงานบริการ

- มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ จีน หรืออื่น ๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีประสบการณ์การทำงาน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


เอกสารที่ใช้ในการสมัคร

1.สำเนาบัตรประชาชน

2.สำเนาทะเบียนบ้าน

3.วุฒิการศึกษา

4.รูปถ่าย 1 นิ้ว

5.เอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง


เข้ามาเขียนใบสมัครได้ที่โรงแรมทุกวัน เวลา 09.00-16.00 น.

หรือส่งประวัติมาที่อีเมล hrm.zsleephotel@gmail.com (กรุณาระบุตำแหน่งที่ต้องการสมัครให้ชัดเจน)


**กรุณาแต่งกายให้เรียบร้อย และนำเอกสารการสมัครมาให้ครบถ้วน**

ข้อมูลกิจการ โรงแรมซี สลีป (Z SLEEP HOTEL)

โรงแรมระดับ 3 ดาวในย่านช้อปปิ้ง เปิดมานานกว่า 5 ปี จำนวน 78 ห้อง มีบริการรถรับส่งไปกลับสนามบิน(มีค่าบริการ) และอีกมากมายให้บริการ ไม่พลาดการเชื่อมต่อด้วย Wi-Fi ฟรีในห้องพัก   <<ข้อมุลเพิ่มเติม>>