ช่างไฟฟ้า

หจก.หาดใหญ่สรรพกิจก่อสร้าง

460/24 ถนนเพชรเกษม ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

อัตรา2
เงินเดือนแล้วแต่จะตกลง
เพศชาย
วุฒิการศึกษาปวส. / อนุปริญญา
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-220388

มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ