พยาบาล

บริษัท เซาท์แลนด์รับเบอร์ จำกัด

บางกล่ำ,ยะลา,ตรัง,นครศรีธรรมราช,ชุมพร,ระยอง,บึงกาฬ

อัตรา10
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาไม่ระบุ
ที่ปฏิบัติงานสงขลาสาขาชุมพร,ตรัง,ระยอง,บึงกาฬ,นครศรีธรรมราช,สุราษฎร์,สงขลา,ยะลา,พัทลุง,เพชรบูรณ์,เชียงราย
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-342742 ต่อ 164

ตำแหน่ง :               พยาบาล     (จำนวน  10  อัตรา)   (ประจำสาขาบางกล่ำ,ยะลา,ตรัง,นครศรีธรรมราช,ชุมพร,ระยอง,บึงกาฬ)

คุณสมบัติ               :              

-                      ชาย / หญิง อายุ 18 ปี ขึ้นไป

-                      วุฒิปริญญาตรี สาขาพยาบาลวิชาชีพ

-                      สามารถสื่อสาร และมีวิธีอธิบายให้เข้าใจง่ายได้ดี

-                      สามารถดูแลผู้เข้ามาใช้บริการได้เป็นอย่างดี

-                      สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

-                      มีใจรักงานบริการ บุคลิกภาพดี สุภาพ มนุษสัมพันธ์ดี

-                      สามารถทำงานเป็นกะได้

-                      มีความอดทนและรับผิดชอบสูง

-                      ถ้ามีประสบการณ์ด้านห้องปฏิบัติการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

 Email : Hr.Hq@southlandholding.com