พนักงานการบัญชี

พีซีพี ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส

399 ม.3 ถ.กาญจนวนิชย์ (แยกสัญญาณไฟควนหิน) ต.พะวง อ.เมือง จ.สงขลา

อัตรา4
เงินเดือนตามตกลง
เพศหญิง
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-333191 ,086-4895702

พีซีพี ฯ มีประสงค์รับพนักงานเพื่อรองรับการขยายกิจการ

พนักงานการบัญชี  4 อัตรา

- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี

สาขาการบัญชี สาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง  

-   เกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป

-  มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป และมีใบผ่านงาน

สมัครด้วยตนเอง ภายใน  3 ธันวาคม  2565