พนักงานบัญชี

บริษัท เจอีดี เอ็กซ์เพรส จำกัด

49/1 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

อัตรา6
เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์0982865142 , 074801106 ต่อฝ่ายบุคคล
คุณสมบัติ
- เพศหญิง ชาย อายุ 23 - 35 ปี
- วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
- มีความรู้ทางเอกสารด้านบัญชี
- สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel ได้เป็นอย่างดี
- มีประสบการณ์ทางด้านบัญชี/การเงิน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
หน้าที่รับผิดชอบ
- บันทึกบัญชีลูกหนี้ ออกเอกสารใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน
- ดูแลระบบบัญชีบริษัท
- ติดต่อประสานงานหน้าร้านสาขา
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สมัครผ่านช่องทาง
E-mail : jed.hr20@hotmail.com

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
Line : 0982865142
Tel : 0982865142 , 074-80110649/1 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

ข้อมูลกิจการ บริษัท เจอีดี เอ็กซ์เพรส จำกัด

บริษัทเจอีดี เอ็กเพลส จำกัด เป็นบริษัทในเครือ J&T Express ขนส่งพัสดุด่วนทั้งในและต่างประเทศ    <<ข้อมุลเพิ่มเติม>>