หัวหน้าแผนกบัญชี (Head of Finance)

บริษัท เจอีดี เอ็กซ์เพรส จำกัด

49/1 ถ.โชติวิทยะกุล 3 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์0982865142 , 074801106 ต่อฝ่ายบุคคล

คุณสมบัติ

- เพศหญิง ชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป

- วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาบัญชี การเงิน หรือสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 4 ปี

- มีความเข้าใจระบบบัญชีเป็นอย่างดี

- มีความเป็นผู้นำ มีทักษะในการบริหารจัดการ

*** ต้องมีประสบการณ์ในการควบคุมทีม หรือเคยเป็นหัวหน้ามาก่อน***


หน้าที่ความรับผิดชอบ

- วางแผน บริหารงานด้านบัญชีขององค์กร

- วิเคราะห์ ตรวจสอบข้อมูลทางบัญชี

- ดำเนินการปิดงบการเงิน วิเคราะห์งบการเงิน

- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน

สมัครผ่านช่องทาง 

E-mail : jed.hr20@hotmail.com


ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

Line : 098-2865142

Tel : 098-2865142 , 074-801106 ต่อฝ่ายบุคคล

ข้อมูลกิจการ บริษัท เจอีดี เอ็กซ์เพรส จำกัด

บริษัทเจอีดี เอ็กเพลส จำกัด เป็นบริษัทในเครือ J&T Express ขนส่งพัสดุด่วนทั้งในและต่างประเทศ    <<ข้อมุลเพิ่มเติม>>