หัวหน้า/ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

พีดับบลิวเอ เซอร์วิสเซส

444/23 ม.2 ต.พพะวง อ.เมือง จ.สงขลา ( เยื้องบริษัทมิสซู ทักษิณ สงขลา ก่อนถึง 5 เเยกเกาะยอ )

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-380254,096-651554

- ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี

- ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร

- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี

- บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน

- ทำงบดุล และรวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด

- จัดแสดงรายรับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

- จัดทำภาษีประจำเดือน ภงด.3,53 ภพ.30