พนักงานบัญชี

บริษัท เอเรคี จำกัด

731 ซ.ทวีรัตน์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

อัตรา2
เงินเดือน10,000 **เงื่อนไขการสมัครงาน** เงินค้ำประกัน 10,000 บาท
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานหาดใหญ่
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์095-4406963

ขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับ

บริษัท เอเรคี จำกัด เปิดรับสมัครพนักงาน

ตำแหน่งพนักงานบัญชี (2 อัตรา)

รายละเอียดงาน

1.ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชีลงในสมุดรายวันจากในโปรแกรม Express (สมุดรายวันซื้อ , สมุดรายวันขาย , สมุดเงินสดย่อย , สมุดรายวันจ่ายและสมุดรายวันทั่วไป)

2. ปิดงบบัญชีบริษัททุกประเภทในทุก ๆ เดือน (งบกำไรขาดทุน , งบแสดงฐานะการเงิน , งบต้นทุนขาย , และงบกระแสเงินสด)

3. ตรวจสอบความถูกต้องของงบทดลองและกระดาษทำการ

4. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย

5. ตรวจสอบความถูกต้องของสต๊อคสินค้าคงเหลือ

6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายใน - ภายนอก

7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
8. สามารถจัดทำบัญชีสินค้าคงเหลือและบัญชีต้นทุน *(จะพิจารณาพิเศษ)*

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี

2. จบปริญญาตรี สาขาบัญชี

3. มีประสบการณ์ในด้านงานบัญชี 3-5 ปี

4. มีความรู้ด้านบัญชีขั้นสูงและสามารถปิดงบบัญชีทุกประเภทได้

5. สามารถใช้ Program Express ได้

6. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Word, Excel ได้เป็นอย่างดี

7. มีความละเอียดรอบคอบ และทำงานเป็นทีมได้

8. มีระเบียบวินัยในการทำงานตรงต่อเวลา

9. ขยัน อดทน และ สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้

ส่งประวัติและผลงานมาทางอีเมล์ : temp@greentechbiolab.com

วันและเวลาทำงาน : จันทร-เสาร์ 8:00-17:00 น. (วันอาทิตย์ หยุด 1 วัน )

เงินเดือนเริ่มต้น : 10,000  **เงื่อนไขการสมัครงาน** เงินค้ำประกัน 10,000 บาท
สวัสดิการ : ประกันสังคม + เบี้ยขยัน + โบนัส + ลาพักร้อน(เมื่อทำงานครบ 1 ปี)
บริษัท เอเรคี จำกัด ที่อยู่ 731 ซ.ทวีรัตน์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

โทรศัพท์ 095-4406963