เจ้าหน้าที่ธุรการ

บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด

371 ถ.สามชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานอาคารบ้านซูซูกิ ถนน สามชัย
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์081-7133576

คุณสมบัติ

-เพศ  หญิง
-อายุ  23 - 30  ปี        
-วุฒิการศึกษา  ระดับปริญญาตรี 
-สาขาวิชา  บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

-มีประสบการณ์ด้านงานธุรการจะพิจารณาเป็นพิเศษ


ลักษณะงาน

-เช็กข้อมูลยอดขายรายวัน 
-จัดทำงานเอกสาร  
-ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ภายนอก
-จัดทำรายงานการประชุม

-สรุปรายงานการทำงานของพนักงานสาขา


ช่องทางการสมัคร

-ส่งประวัติส่วนตัวมาที่ recruit@bansuzuki.com หรือสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายบุคคล ชั้น 2 อาคารบ้านซูซูกิ 371 ถ.สามชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  โทร 081-7133576

ข้อมูลกิจการ บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด

บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด เริ่มต้นจากธุรกิจค้าอะไหล่เล็กๆ ที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้อาศัยความเพียร พยายาม และ ความตรั้งใจจริงอย่างแรงกล้า ในการทำธุรกิจจนกระทั่ง ในปี พ.ศ. 2510 ตระกูล "ลาภาโรจน์กิจ" ได้รับการ ทาบทามจากบริษัท ซูซูกิมอเตอร์ จำกัด แห่งประเทศญี่ปุ่นให้เข้าร่วมลงทุนกับ บริษัทไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด ในการก่อสร้าง โรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ "ซูซูกิ" เป็นแห่งแรกในประเทศไทย พร้อมทั้งให้เป็น ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ "ซูซูกิ" แต่ผู้เดียวใน 14 จังหวัดภาคใต้ โดยมีสำนักงานอยู่ ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ศูนย์กลาง เศรษฐกิจและ ชุมทางคมนาคมขนส่งทางภาคใต้   <<ข้อมุลเพิ่มเติม>>