ล่ามภาษาจีน

VIVO HATYAI

่บริษัท โทเบียส จำกัด (สำนักงานใหญ่) ถนน สามสิบเมตร ใกล้กับธนาคารไทยพาณิชย์ หาดใหญ่ (ตรงข้ามพลัสคอนโดมิเนี่ยม4)

อัตรา1
เงินเดือนตามตกลง
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานสงขลา-หาดใหญ่
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์0910470116

ล่ามภาษาจีน


1. เพศ : หญิง-ชาย

2. อายุ 25 ปีขึ้นไป

3. ระดับการศึกษา : ปริญญาตรีสาขาภาษาจีน หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. มีประสบการณ์การใช้ภาษาจีน 1-2 ปี

5. สามารถใช้โปรแกรม Express และ Microsoft Office ได้

6. ต้องขับรถยนต์ได้และมีใบขับขี่รถยนต์เท่านั้น

7. สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

8. มีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน ครบ3เข็ม

9.พูดเเละสื่อสารภาษาจีนได้


ลักษณะงาน


1. แปลปากเปล่าที่หน้างาน

2. ประสานงานกับคนงานและบริษัท

3. แปลเอกสารทั่วไป

4. อื่นๆ ตามที่บริษัทได้มอบหมาย

5. มีความรู้พื้นฐานด้านบัญชีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. เป็นล่ามติดต่อประสานงานต่าง ๆ ระหว่างผู้บริหารและพนักงาน

7. วางแผนการทำการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ และโปรโมทโฆษณาให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด

8. สามารถเรียนรู้งานได้รวดเร็ว และพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น


เอกสารการสมัครงาน (ทุกตำแหน่งงาน)

-สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ฉบับ

-สำเนาบัตรประชาชน 1 ฉบับ

-สำเนาใบอนุญาตขับขี่ 1 ฉบับ

-สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ

-รูปถ่ายหน้าตรง 1 นิ้ว 1 รูป

-ใบรับรองผ่านงาน 1 ฉบับ


ช่องทางการสมัครงาน

เข้ามาสมัครได้ที่บริษัท โทเบียส จำกัด (สำนักงานใหญ่) ถนน สามสิบเมตร ใกล้กับธนาคารไทยพาณิชย์ หาดใหญ่ (ตรงข้ามพลัสคอนโดมิเนี่ยม4)

สอบถามเพิ่มเติม ชื่อผู้ติดต่อ :  เบอร์ผู้ติดต่อ : 091-047-0116  อีเมล : hr.vivohatyai@gmail.com