เจ้าหน้าที่บัญชี

บจ.สงวนวัฒนาเอนเตอร์ไพร์ส

850 ถ.เพชรเกษม ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อัตรา2
เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
เพศหญิง
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-220211

คุณสมบัติ

1.เพศหญิง  

2.การศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาบัญชี

3.ประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย 2 ปี

4.สามารถใช้โปรแกรม Express และ Microsoft Office ได้    

5.มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบ อดทนและกระตือรือร้นในการทำงาน

6.มีความประพฤติ ซื่อสัตย์ รักษาความลับ ตรงต่อเวลา

7.มีมนุษย์สัมพันธ์ดี มีความยืดหยุ่นในการทำงาน และทำงานเป็นทีมได้

ติดต่อ สมัครได้ที่ ฝ่ายบุคคล 074-220211-3 ต่อ 602