ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด

เลขที่ 55/3 ถนนศรีภูวนารถ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศชาย
วุฒิการศึกษาปวส. / อนุปริญญา
ที่ปฏิบัติงานหาดใหญ่
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-272222 ต่อ 3619

ช่างซ่อมบำรุง 

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Job Description)

1.ดูแลรับผิดชอบงานซ่อมบำรุง,ไฟฟ้า,ประปา,โครงสร้าง,งานสี-งานไม้ และอิ่น ๆ

2.ดูแลรับผิดชอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ และอุปกรณ์ต่าง ๆ

3.จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำวัน

4.จัดทำรายงานการซ่อมบำรุง

5.อำนวยความสะดวกกรณีผู้รับเหมาเข้าหน้างาน รวมถึงประสานงานตรวจสอบหน้างาน

6.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติ

1.เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี

2.วุฒิ ปวช. ขึ้นไป (สาขาก่อสร้าง,ไฟฟ้า,อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่น ๆ)

3.มีประสบการณ์งานซ่อมบำรุง (มีประสบการณ์ช่างซ่อมบำรุงสายงานห้าง ฯ หรือสายโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ)

4.สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัด (หรือสาขาอื่น ๆ ได้)

5.มีความซื่อสัตย์ กระตือรือร้น และรักงานบริการ

 

ช่องทางการสมัคร

ส่งประวัติผ่านอีเมล HR@diana.co.th

สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6 ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์

 วันจันทร์ - ศุกร์ เช้า : 09: 00 - 11:00 น. , บ่าย : 13:30 - 15:30 น. (ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์  074-272-222 ต่อ 3619 ( ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ )

ข้อมูลกิจการ ศูนย์การค้าไดอาน่า