เจ้าหน้าที่จัดซื้อกลาง

บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด

55/3 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศหญิง
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานหาดใหญ่
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-272222 ต่อ 3619

ลักษณะงาน

เปิด PO การสั่งซื้อ

สั่งสินค้า ที่แต่ละฝ่ายต้องการ

เจรจาต่อรอง Supplier

ติดต่อประสานงานทุกอย่างที่ได้รับมอบหมาย

ประสานงานลูกค้า Supplier วางแผนการจัดส่งและตามเอกสารต่างๆกับลูกค้า

หา Supplier เจ้าใหม่ๆ

หน้าที่อื่นๆในส่วนของงานบัญชี ที่เกี่ยวข้อง

งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายคุณสมบัติ

เพศหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขา สาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการณ์ด้านจัดซื้อ อย่างน้อย 2-3 ปี

มีความระเอียดรอบคอบและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

มีบุคลิกภาพดี มีมนุษย์สัมพันธ์ และมีใจรักงานบริการ

มีความอดทน กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ

มีความสามารถในการเจรจาต่อรองได้ดี

มีความรู้เกี่ยวกับงานจัดซื้อจัดจ้างช่องทางการสมัคร

ส่งประวัติผ่านอีเมล HR@diana.co.th

สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์

 วันจันทร์ ศุกร์ เช้า : 09: 00 - 11:00 . , บ่าย : 13:30 - 15:30 . (ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์  074-272-222 ต่อ 3619 ( ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ )

ข้อมูลกิจการ ศูนย์การค้าไดอาน่า