ครูวิทยาศาสตร์

โรงเรียน วิริยะเธียรวิทยา

14/3 ซ.1 ถ.ประชาธิปัตย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อัตรา1
เงินเดือน-
เพศหญิง
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์-

เอกวิทยาศาสตร์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ