พนักงานรักษาความปลอดภัย

บริษัท รักษาความปลอดภัย โปรการ์ด แม็กซ์ จำกัด

399 ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศชาย
วุฒิการศึกษาม.3
ที่ปฏิบัติงานต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์080-7096369

บริษัท รักษาความปลอดภัย โปรการ์ด แม็กซ์ จำกัด

เปิดรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย

**คุณสมบัติ**

1.เพศชาย/หญิง อายุ 20-50 ปี

2.สัญชาติไทย

3.มีวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3 ขึ้นไป)

4.มีใบขับขี่รถยนต์

5.ส่วนสูง 155 ซ.ม.ขึ้นไป

***สวัสดิการที่จะได้รับ***

1.รายได้วันละ 510.-บาท

2.ประกันสังคม

3.ค่าแรงวันหยุดนักขัตฤกษ์

4.สิทธิ์ลาพักร้อน (เมื่ออายุงานครบ 1 ปี)

**เอกสารในการสมัคร**

1.สำเนาบัตรประชาชน 3 ฉบับ

2.สำเนาทะเบียนบ้าน   3 ฉบับ

3.สำเนาวุฒิการศึกษา  3 ฉบับ

4.รูปถ่าย  1 นิ้ว 5 รูป

5.สำเนาเอกสารต่างๆ (ถ้ามี)

**สนใจสมัครได้ที่ บจก.รักษาความปลอดภัย โปรการ์ด แม็กซ์

ที่อยู่ 399  ถ.กาญจนวนิช ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90230

หรือโทร 0807096369