Front Office Manager

โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

310 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาไม่ระบุ
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์0869662034

หน้าที่ความรับผิดชอบ

1. ดูแลรับผิดชอบยอดขายห้องพักให้ได้ตามเป้าหมาย และดูแลการบริการส่วนหน้าทั้งหมดให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ

2. ควบคุม ดูแล การทำงานของพนักงานต้อนรับให้สุภาพเรียบร้อย

3. ดูแล รับผิดชอบการเข้ากะ ต่างๆ ของพนักงานต้อนรับ และจัดตารางเวรได้

4. ตรวจเอกสาร การปิดรอบให้ถูกต้อง

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

1. มีประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี

2. เพศหญิง อายุ  30  -  40  ปี

3. วุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง

4. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

5. มีทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าและการเจรจาต่อรองดี

6. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี

 

เอกสารในการสมัครงาน

1.    รูปถ่าย 1 ใบ

2.    สำเนาบัตรประชาชน

3.    สำเนาวุฒิการศึกษา

 

สามารถเข้ามาเขียนใบสมัครได้ที่ แผนกบุคคล โรงแรมบุรีศรีภู  วันจันทร์-วันเสาร์ 09.00-16.00 น.

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume)  hr@burisriphuhotel.com

เบอร์โทรศัพท์ : 086-9662034

**โปรดตรวจสอบเอกสารและแต่งกายให้เรียบร้อยในการสมัครงานด้วยตนเองทุกครั้ง


ข้อมูลกิจการ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์