ผู้จัดการแผนกซักรีด

โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์

310 ถ.ศรีภูวนารถ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาไม่ระบุ
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์0869662034

คุณสมบัติ

1. ชาย / หญิง

2. มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีในระดับหัวหน้างานของแผนกซักรีด

 

รายละเอียดงาน

1. วางแผนระบบงานของแผนก ทั้งเรื่องกำลังคน และกำลังการผลิต เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

2. วิเคราะห์โหลดงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ และงานประจำเดือนได้

3. เข้าใจเกี่ยวกับระบบการทำงานของแผนกซักรีดได้เป็นอย่างดี

4. ดูแลรับผิดชอบเรื่องระบบการซัก-รีดของโรงแรมและโรงแรมในเครือ

5. รับผิดชอบงานผ้าทุกชนิด ทั้งการซัก การอบ การรีด รวมทั้งการจัดส่งผ้าไปยังห้องพักลูกค้าและห้องเก็บผ้าของแผนก

6. สามารถใช้อุปกรณ์เครื่องมือทำงานที่เกี่ยวกับการซัก อบ รีดได้เป็นอย่างดี รวมถึงการดูแลรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ของแผนกให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา

7. ควบคุมต้นทุน และลดการสูญเสีย อันเกิดจากกระบวนการทำงาน

 

เอกสารในการสมัครงาน

1.    รูปถ่าย 1 ใบ

2.    สำเนาบัตรประชาชน

3.    สำเนาวุฒิการศึกษา

 

สามารถเข้ามาเขียนใบสมัครได้ที่ แผนกบุคคล โรงแรมบุรีศรีภู  วันจันทร์-วันเสาร์ 09.00-16.00 น.

หรือส่งประวัติการทำงาน (Resume)  hr@burisriphuhotel.com

เบอร์โทรศัพท์ : 086-9662034

**โปรดตรวจสอบเอกสารและแต่งกายให้เรียบร้อยในการสมัครงานด้วยตนเองทุกครั้ง

ข้อมูลกิจการ โรงแรมบุรีศรีภู คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์