เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน

บริษัท ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์ จำกัด

เลขที่ 55/3 ถนนศรีภูวนารถ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานหาดใหญ่
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์074-272222 ต่อ 3619

ลักษณะงาน

ประเมินความเสี่ยงกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กร

จัดทำ Audit Program สำหรับการตรวจสอบกระบวนการต่างๆ

ตรวจสอบโดยการวิเคราะห์และประเมินผล

สรุปผลการตรวจสอบและรายงาน

ออกแบบและเสนอแนะแนวทางปรับปรุง

ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และถ่ายทอดความรู้แก่ผู้ร่วมงาน

ศึกษาและติดตามเทคโนโลยี องค์ความรู้ใหม่ๆ

ปฏิบัติงานและสนับสนุนงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ด้านการควบคุมภายใน COSOคุณสมบัติ

ไม่จำกัดเพศ อายุระหว่าง 22 - 30 ปี

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน/เศรษฐศาสตร์

สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ (ไม่ค้างคืน/มีรถบริษัทอำนวยความสะดวก)

มีความอดทน กระตือรือร้น ตรงต่อเวลา และมีความรับผิดชอบ

กล้าแสดงความคิดเห็น

สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

**ยินดีรับพนักงานเพศทางเลือกและสามารถแต่งกายตามเพศสภาพได้ช่องทางการสมัคร


- ส่งประวัติผ่านอีเมล HR@diana.co.th


- สมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6 ศูนย์การค้าไดอาน่าคอมเพล็กซ์


 วันจันทร์ - ศุกร์ เช้า : 09: 00 - 11:00 น. , บ่าย : 13:30 - 15:30 น. (ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์และ วันหยุดนักขัตฤกษ์)

- สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เบอร์โทรศัพท์  074-272-222 ต่อ 3619 ( ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ )

ข้อมูลกิจการ ศูนย์การค้าไดอาน่า