ครูคอมพิวเตอร์

ครูคอมพิวเตอร์ ที่มีความสามารถในการเขียนเว็บไซต์ สร้างเว็บไซต์

ปริญญาตรีที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานวิทยาลัยอุดมศึกษาพาณิชยการ
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์087-968-3775

ครูคอมพิวเตอร์ ที่มีความสามารถในการเขียนเว็บไซต์ สร้างเว็บไซต์