ครูคอมพิวเตอร์ ด่วน

วิทยาลัยอุดมศึกษาพาณฺิชยการ

วิทยาลัยอุดมศึกษาพาณฺิชยการ

อัตรา1
เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปริญญาตรี
ที่ปฏิบัติงานวิทยาลัยอุดมศึกษาพาณิชยการ
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์087-968-3755

มีความสามารถในการเขียนเว็บไซต์ การสร้างเว็บไซต์