เจ้าหน้าที่การเงิน

บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด

371 ถ.สามชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

อัตรา2
เงินเดือนตามโครงสร้าง
เพศไม่ระบุ
วุฒิการศึกษาปวส. / อนุปริญญา
ที่ปฏิบัติงานสงขลา
ลักษณะงานงานประจำ
โทรศัพท์081-7133576

คุณสมบัติ

-เพศหญิง
-วุฒิการศึกษาปวส.-ปริญญาตรี สาขาบัญชี/การเงิน

-ใช้โปรแกรมบัญชี Express ได้ดี/ ใช้ Excel ได้ดี


ลักษณะงาน

-รับ PV เช็คยอดเงินหน้า PV กับเอกสารด้านใน
-ออกเช็คตามธนาคาร
-บันทึกข้อมูลลงในทะเบียนคุมเช็ค
-ลงเลขที่เช็คใน Express
-เสนอเซ็นเช็ค-ถ่ายหน้าเช็ค

-เช็คสเตสเม้นท์เช็คผ่าน รอใบเสร็จ-ส่งคืนบัญชี


ช่องทางการสมัคร

-ส่งประวัติส่วนตัวมาที่ recruit@bansuzuki.com หรือสมัครด้วยตนเองที่ฝ่ายบุคคล ชั้น 2 อาคารบ้านซูซูกิ 371 ถ.สามชัย ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110  โทร 081-7133576


ข้อมูลกิจการ บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด

บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด เริ่มต้นจากธุรกิจค้าอะไหล่เล็กๆ ที่จังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้อาศัยความเพียร พยายาม และ ความตรั้งใจจริงอย่างแรงกล้า ในการทำธุรกิจจนกระทั่ง ในปี พ.ศ. 2510 ตระกูล "ลาภาโรจน์กิจ" ได้รับการ ทาบทามจากบริษัท ซูซูกิมอเตอร์ จำกัด แห่งประเทศญี่ปุ่นให้เข้าร่วมลงทุนกับ บริษัทไทยซูซูกิมอเตอร์ จำกัด ในการก่อสร้าง โรงงานประกอบรถจักรยานยนต์ "ซูซูกิ" เป็นแห่งแรกในประเทศไทย พร้อมทั้งให้เป็น ตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ "ซูซูกิ" แต่ผู้เดียวใน 14 จังหวัดภาคใต้ โดยมีสำนักงานอยู่ ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ศูนย์กลาง เศรษฐกิจและ ชุมทางคมนาคมขนส่งทางภาคใต้   <<ข้อมุลเพิ่มเติม>>